Präglat av omgivningarna, format av traditioner

Kinsarvik, var äventyret började

Västerut i Norge, där massiva fjällsidor dyker ned i spegelblanka fjordar, där doften av äpplen, plommon och körsbär samsas med en omisskännlig fjälluft genom gröna dallandskap, där mäktiga Trolltunga tronar över dalen som något närmast konstruerat; där ligger Hardangerfjorden. Som ett imaginärt naturlandskap – Norge i sitt mest storslagna.

Det är svårt att låta bli att romantisera när man kommer in i Hardangerfjorden. Att det var den här dalen, den här fjorden och de här fjällen som omgav Odd Leikvolls blygsamma besticktillverkning i slutet av 1950-talet, ger historien om Hardanger Bestikk en äventyrlig kvalitet som är svår att bortse från. Men även om mycket har hänt sedan Odd tillverkade bestick för hand, så är närheten till de dramatiska omgivningarna oföränderlig; en vital inspirationskälla som återspeglas i både livsstil och i hur familjen driver Hardanger Bestikk. För när laxen drar uppåt i fjorden, eller renjakten snart ska börja, så spritter det i benen på samtliga Kinsarvikingar.

I likhet med tillvaratagandet av jakttraditioner präglas också bygderna i Hardanger fortfarande av det gamla och traditionsrika. Tät träbebyggelse, gårdar med torvtak, rödmålade lador och kilometerlånga rader med fruktträd som står stöttade och orubbliga i en brant och frodig terräng. De gamla byggmetoderna i den ogästvänliga terrängen berättar om stoiskhet och starka viljor; om lösningsorienterade människor som krävde att få ta sin plats i naturen. Århundraden senare är det fortfarande en egenskap som definierar de som bor här.

Medan det naturnära är en väsentlig del av livet för de anställda i Kinsarvik, så präglas vardagen av en gemensam stolthet och dedikation till arbetet med att ta fram de bästa besticken.

Jakt och fiske är en viktig del av livet här i Hardanger. När vidderna kallar och folk börjar dra sig upp längs fjällsidorna, då är det inte fel att ha det som sitt jobb. Och det är något av det fina med att vara ett familjeföretag; då kan man göra sådana anpassningar.