Bra bestick

Vad innebär ett bra bestick?

Det är en fusion mellan tradition och innovation. De ska ligga fint i handen, kännas naturliga i mötet med maten på tallriken. Varje del ska fungera bra ihop med sitt avsedda syfte, samtidigt som det välbekanta i estetiken ska tas tillvara – ett öga på modernisering, och ett på vilka vi är och varifrån vi kommer.

Det var naturen som kallade Per Finne hem till Voss. Han hade varit borta från hembygden hela sin karriär. Först som student i Oslo, sedan med en egen praktik i Tromsö, och till slut som professor och lärare på NTNU i Trondheim. Då chansen att flytta hem dök upp 2002 tog han den direkt – saknaden efter närheten till hans största inspiration var stor. Senare samma år var Per igång med att skissa på nya designer för Hardanger Bestikk.

I jakten på regionnära företag som han skulle kunna arbeta med, skiljde sig Hardanger Bestikk från mängden. Deras traditionsrika produkt i kombination med fokuset på kvalitet stimulerade Pers skaparlust.

Jag hade en önskan om att utgå från de äldre traditionerna, för att sedan föra in dem i samtiden och fusionera dem med skandinaviska designtraditioner.

Per Finne

Ur ett designperspektiv har bestick ett väldigt spännande förhållande mellan form och funktion. För mig är det viktigt att den balansen upprätthålls.


Per Finne

 

Idag är Per huvuddesigner åt Hardanger Bestikk, och tillsammans kan de visa upp en rad utmärkelser och priser. Enligt Per är de goda resultaten en följd av en nära dialog och stor frihet. Och vare sig vi pratar om den eleganta bestickuppsättningen Julie med långa tänder och ergonomiskt grepp – eller det prisbelönta besticket Tuva, en serie som är designad för att tillmötesgå olika grepp och behov i alla användargrupper, så kommer varje design från en grundläggande, gemensam fascination för omgivningarna och platsen de kommer ifrån.