Tävlingsvillkor

 

 1. Arrangören av den här tävlingen är Hardanger Bestikk AS. Org. nr. 948 170 779 (härefter kallad “Hardanger Bestikk”) Kinsarvikveien 57, 5780 Kinsarvik, Norge.
 2. Tävlingen börjar den 1/2 2020 och slutar den 31/3 2020.
 3. Tävlingen är öppen för alla över 18 år, med undantag för anställda på Hardanger Bestikk, samt involverade eller associerade företag och reklambyråer, samt familjemedlemmar till alla de ovan nämnda. När vinnaren kontaktas kan vinnaren åläggas att bekräfta att hon/han är över 18 år.
 4. Endast ett deltagande per person. Eventuella extra deltaganden diskvalificeras.
 5. Hardanger Bestikk har inte ansvar för deltaganden som försvinner, försenas, skickas fel, är ofullständiga eller inte kan levereras eller skickas in av tekniska eller andra orsaker.
 6. Du kan delta i den här tävlingen på bröllopsmässor i Norge och Sverige där Hardanger Bestikk ställer ut.
 7. Tävlingen har inget köptvång.
 8. Vinsten är ett valfritt bestickset – värdet varierar mellan 799 NOK – 5 999 NOK.
 9. Vinsten kan inte bytas och inte betalas ut i pengar. Hardanger Bestikk förbehåller sig rätten att ersätta den med en vinst som har samma eller större värde ifall den annonserade vinsten eller delar av den skulle vara otillgänglig.
 10. Vinnaren/-arna dras slumpmässigt av Hardanger Bestikk bland alla de kvalificerade deltagarna senast 5 arbetsdagar efter att tävlingen har avslutats.
 11. Hardanger Bestikks val av vinnare är slutgiltigt.
 12. Hardanger Bestikk tar inte ansvar för eventuella skador, förluster, förpliktelser, olyckor eller problem som uppstår eller blir en konsekvens för dig som följd av att du deltar i tävlingen, tar emot vinsten eller inte dras som vinnare.
 13. Hardanger Bestikk tar kontakt med vinnaren/vinnarna per e-post inom 5 arbetsdagar efter bröllopsmässans slut. Om vinnaren inte svarar inom 14 dagar efter att ha fått besked, så förlorar vinnaren rätten att ta emot vinsten, och Hardanger Bestikk har rätt att välja ut en ny vinnare. Den nya vinnaren har då 14 dagar på sig att svara efter att ha fått beskedet, innan även han/hon förlorar rätten att ta emot vinsten. Om vinnaren avstår från vinsten, faller rätten att ta emot vinsten bort, och Hardanger Bestikk har rätt att välja ut en ny vinnare.
 14. Det kan ta 1 – 2 veckor att leverera vinsten. Mottagaren är själv ansvarig för eventuella tullavgifter, och kan bli ombedd att uppge ytterligare information.
 15. Hardanger Bestikk förbehåller sig rätten att ändra, ångra, avsluta eller avbryta tävlingen helt eller delvis, efter eget godtycke, ifall de anser att tävlingen inte är möjlig att genomföra i enlighet med de här villkoren och omständigheterna, eller i efterlevandet av gällande lagar eller föreskrifter, eller i händelse av virus, datafel eller obehörigt mänskligt ingrepp eller andra orsaker som ligger utanför Hardanger Bestikks rimliga kontroll, som kan förstöra eller påverka administration, säkerhet, opartiskhet eller ett normalt genomförande av tävlingen. Varken Hardanger Bestikk eller något av deras dotterbolag eller anslutna företag är ansvariga för förhållanden, omständigheter, förlust, fel eller förseningar som orsakas av händelser utanför företagets eller dessas rimliga kontroll.
 16. Om det uppstår en handling, undlåtande, händelse eller omständighet som ligger utanför Hardanger Bestikks rimliga kontroll, och som hindrar Hardanger Bestikk från att efterleva dessa villkor och omständigheter, så kan inte Hardanger Bestikk hållas ansvariga för brister i utförandet eller försenat utförande av sina förpliktelser.
 17. Tävlingen regleras av norsk lag utan hänsyn till lagkonflikter och är föremål för efterlevnad av norsk lag.
 18. Genom att delta i tävlingen bekräftar du att du har läst och förstått dessa villkor, och godtar att de är bindande för dig. Om du bryter mot något av villkoren diskvalificeras du automatiskt från tävlingen.

  ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

 19. Genom att delta i tävlingen ger deltagarna sitt samtycke till Hardanger Bestikk att samla in och hantera namn, e-postadress och/eller telefonnummer och kön.
 20. De insamlade personuppgifterna används i samband med administrering av tävlingen, och lagras fram tills att deltagaren önskar få sina uppgifter raderade.
 21. Genom att delta i tävlingen godtar deltagarna att deras fullständiga namn, land och postadress kan publiceras på sociala medier.
 22. Deltagarna kommer genom att acceptera detta få information om Hardanger Bestikk via e-post.
 23. Deltagaren kan kräva att personuppgifter raderas eller återkalla sitt samtycke genom att skicka ett mejl till support@hardanger-bestikk.no