Bestick

Kompletter för daglig användning

Behöver du fler bestickdelar till din besticklåda? Hos oss hittar du bestickdelar i rostfritt stål så att du får de bästa middagsupplevelserna.

Matknivar

Carina

Matknivar

749 kr

Carina

Matkniv

199 kr

Fjord

Matknivar

499 kr

Fjord

Matkniv

139 kr

Julie

Matknivar

549 kr

Julie

Matkniv

151 kr

Kristin

Matknivar

799 kr

Kristin

Matkniv

212 kr

Lykke

Matkniv

209 kr

Maria

Matkniv

125 kr

Mira

Matkniv

67 kr

Nina

Matknivar

549 kr

Nina

Matkniv

151 kr

Nora

Matknivar

799 kr

Nora

Matkniv

212 kr

Ramona

Matknivar

749 kr

Ramona

Matkniv

209 kr

Renessanse

Matkniv

139 kr
50%

Silje

Matknivar

374,50 kr
50%

Silje

Matkniv

90 kr
50%

Tina

Matknivar

250 kr

Tina

Matkniv

125 kr

Tuva

Matknivar

799 kr

Tuva

Matkniv

212 kr
30%

Sofie

Matkniv

111,30 kr
20%

Lunch

Matkniv

36 kr
10.1%

Hedda

Matkniv

152 kr
20%

Frida

Matkniv

140 kr

Matgafflar

Carina

Matgafflar

599 kr

Carina

Matgaffel

162 kr

Fjord

Matgafflar

399 kr

Fjord

Matgaffel

113 kr

Julie

Matgafflar

449 kr

Julie

Matgaffel

127 kr

Kristin

Matgafflar

699 kr

Kristin

Matgaffel

187 kr
50%

Maria

Matgafflar

200 kr

Maria

Matgaffel

99 kr

Lykke

Matgaffel

166 kr

Mira

Matgaffel

67 kr

Nina

Matgafflar

449 kr

Nina

Matgaffel

127 kr

Nora

Matgafflar

699 kr

Nora

Matgaffel

187 kr

Ramona

Matgafflar

599 kr

Ramona

Matgaffel

166 kr

Renessanse

Matgaffel

113 kr
50%

Silje

Matgaffel

71 kr
50%

Tina

Matgafflar

200 kr

Tina

Matgaffel

99 kr

Tuva

Matgafflar

699 kr

Tuva

Matgaffel

187 kr
30%

Sofie

Matgaffel

87,50 kr
20%

Lunch

Matgaffel

34,40 kr
11.4%

Hedda

Matgaffel

132 kr

Matskedar

Carina

Matskedar

599 kr

Carina

Matsked

162 kr

Fjord

Matskedar

399 kr

Fjord

Matsked

113 kr

Julie

Matskedar

449 kr

Julie

Matsked

127 kr

Kristin

Matskedar

699 kr

Kristin

Matsked

187 kr
50%

Maria

Matskedar

200 kr

Maria

Matsked

99 kr

Lykke

Matsked

166 kr

Mira

Matsked

67 kr

Nina

Matskedar

449 kr

Nina

Matsked

127 kr

Nora

Matskedar

699 kr

Nora

Matsked

187 kr

Ramona

Matskedar

599 kr

Ramona

Matsked

166 kr

Renessanse

Matsked

113 kr
50%

Silje

Matsked

71 kr
50%

Tina

Matskedar

200 kr

Tina

Matsked

99 kr

Tuva

Matskedar

699 kr

Tuva

Matsked

187 kr
20%

Lunch

Matsked

34,40 kr
11.4%

Hedda

Matsked

132 kr

Teskedar

Carina

Teskedar

549 kr

Carina

Tesked

137 kr

Fjord

Teskedar

349 kr

Fjord

Tesked

98 kr

Julie

Teskedar

399 kr

Julie

Tesked

113 kr

Kristin

Teskedar

599 kr

Kristin

Tesked

162 kr

Lykke

Tesked

151 kr
50%

Maria

Teskedar

175 kr

Maria

Tesked

87 kr

Mira

Tesked

62 kr

Nina

Teskedar

399 kr

Nina

Tesked

113 kr

Nora

Teskedar

599 kr

Nora

Tesked

162 kr

Ramona

Teskedar

549 kr

Ramona

Tesked

151 kr

Renessanse

Teskedar

399 kr

Renessanse

Tesked

98 kr
50%

Silje

Tesked

65 kr

Tina

Teskedar

349 kr

Tina

Tesked

87 kr

Tuva

Teskedar

599 kr

Tuva

Tesked

162 kr

Desserskedar

Carina

Dessertskedar

549 kr

Carina

Dessertsked

137 kr

Fjord

Dessertskedar

349 kr

Fjord

Dessertsked

98 kr

Julie

Dessertskedar

399 kr

Julie

Dessertsked

113 kr

Kristin

Dessertskedar

599 kr

Kristin

Dessertsked

162 kr

Lykke

Dessertskedar

549 kr

Lykke

Dessertsked

151 kr

Maria

Dessertskedar

349 kr

Maria

Dessertsked

87 kr

Mira

Dessertsked

62 kr

Nina

Dessertskedar

399 kr

Nina

Dessertsked

113 kr

Nora

Dessertskedar

599 kr

Nora

Dessertsked

162 kr

Ramona

Dessertskedar

549 kr

Ramona

Dessertsked

151 kr

Renessanse

Dessertskedar

399 kr

Renessanse

Dessertsked

98 kr
50%

Silje

Dessertskedar

274,50 kr
50%

Silje

Dessertsked

65 kr

Tina

Dessertskedar

349 kr

Tina

Dessertsked

87 kr

Tuva

Dessertskedar

599 kr

Tuva

Dessertsked

162 kr
30%

Sofie

Dessertsked

77 kr

Tårtgafflar

Carina

Tårtgafflar

549 kr

Carina

Tårtgaffel

137 kr

Fjord

Tårtgafflar

349 kr

Fjord

Tårtgaffel

98 kr

Julie

Tårtgafflar

399 kr

Julie

Tårtgaffel

113 kr

Kristin

Tårtgafflar

599 kr

Kristin

Tårtgaffel

162 kr

Lykke

Tårtgaffel

151 kr
50%

Maria

Tårtgafflar

175 kr

Maria

Tårtgaffel

87 kr

Mira

Tårtgaffel

62 kr

Nina

Tårtgafflar

399 kr

Nina

Tårtgaffel

113 kr

Nora

Tårtgafflar

599 kr

Nora

Tårtgaffel

162 kr

Ramona

Tårtgafflar

549 kr

Ramona

Tårtgaffel

151 kr

Renessanse

Tårtgafflar

399 kr

Renessanse

Tårtgaffel

99 kr
50%

Silje

Tårtgafflar

274,50 kr
50%

Silje

Tårtgaffel

65 kr
50%

Tina

Tårtgafflar

175 kr

Tina

Tårtgaffel

87 kr

Tuva

Tårtgafflar

599 kr

Tuva

Tårtgaffel

162 kr