Bestick

Kompletter för daglig användning

Behöver du fler bestickdelar till din besticklåda? Hos oss hittar du bestickdelar i rostfritt stål så att du får de bästa middagsupplevelserna.

Matknivar

Carina

Matknivar

749 kr

Carina

Matkniv

180 kr

Fjord

Matknivar

499 kr

Fjord

Matkniv

138 kr

Julie

Matknivar

549 kr

Julie

Matkniv

151 kr

Kristin

Matknivar

799 kr

Kristin

Matkniv

194 kr

Lykke

Matkniv

206 kr

Maria

Matkniv

115 kr

Mira

Matkniv

65 kr

Nina

Matknivar

549 kr

Nina

Matkniv

151 kr

Nora

Matknivar

799 kr

Nora

Matkniv

194 kr

Ramona

Matknivar

749 kr

Ramona

Matkniv

206 kr

Renessanse

Matkniv

138 kr
50%

Silje

Matknivar

374,50 kr
50%

Silje

Matkniv

90 kr
50%

Tina

Matknivar

249,50 kr

Tina

Matkniv

115 kr

Tuva

Matknivar

799 kr

Tuva

Matkniv

194 kr
30%

Sofie

Matkniv

122,50 kr
20%

Lunch

Matkniv

39,20 kr
20%

Hedda

Matkniv

152 kr

Frida

Matkniv

175 kr

Matgafflar

Carina

Matgafflar

599 kr

Carina

Matgaffel

142 kr

Fjord

Matgafflar

399 kr

Fjord

Matgaffel

110 kr

Julie

Matgafflar

449 kr

Julie

Matgaffel

124 kr

Kristin

Matgafflar

699 kr

Kristin

Matgaffel

170 kr
50%

Maria

Matgafflar

199,50 kr

Maria

Matgaffel

91 kr

Lykke

Matgaffel

165 kr

Mira

Matgaffel

65 kr

Nina

Matgafflar

449 kr

Nina

Matgaffel

124 kr

Nora

Matgafflar

699 kr

Nora

Matgaffel

170 kr

Ramona

Matgafflar

599 kr

Ramona

Matgaffel

165 kr

Renessanse

Matgaffel

110 kr
50%

Silje

Matgaffel

71 kr
50%

Tina

Matgafflar

199,50 kr

Tina

Matgaffel

91 kr

Tuva

Matgafflar

699 kr

Tuva

Matgaffel

170 kr
30%

Sofie

Matgaffel

95,90 kr
20%

Lunch

Matgaffel

37,60 kr
20%

Hedda

Matgaffel

132 kr

Matskedar

Carina

Matskedar

599 kr

Carina

Matsked

142 kr

Fjord

Matskedar

399 kr

Fjord

Matsked

110 kr

Julie

Matskedar

449 kr

Julie

Matsked

124 kr

Kristin

Matskedar

699 kr

Kristin

Matsked

170 kr
50%

Maria

Matskedar

199,50 kr

Maria

Matsked

91 kr

Lykke

Matsked

165 kr

Mira

Matsked

65 kr

Nina

Matskedar

449 kr

Nina

Matsked

124 kr

Nora

Matskedar

699 kr

Nora

Matsked

170 kr

Ramona

Matskedar

599 kr

Ramona

Matsked

165 kr

Renessanse

Matsked

110 kr
50%

Silje

Matsked

71 kr
50%

Tina

Matskedar

199,50 kr

Tina

Matsked

91 kr

Tuva

Matskedar

699 kr

Tuva

Matsked

170 kr
20%

Lunch

Matsked

37,60 kr
20%

Hedda

Matsked

132 kr

Teskedar

Carina

Teskedar

549 kr

Carina

Tesked

130 kr

Fjord

Teskedar

349 kr

Fjord

Tesked

96 kr

Julie

Teskedar

399 kr

Julie

Tesked

110 kr

Kristin

Teskedar

599 kr

Kristin

Tesked

144 kr

Lykke

Tesked

151 kr

Maria

Teskedar

349 kr

Maria

Tesked

77 kr

Mira

Tesked

60 kr

Nina

Teskedar

399 kr

Nina

Tesked

110 kr

Nora

Teskedar

599 kr

Nora

Tesked

144 kr

Ramona

Teskedar

549 kr

Ramona

Tesked

151 kr

Renessanse

Teskedar

349 kr

Renessanse

Tesked

96 kr
50%

Silje

Tesked

65 kr

Tina

Teskedar

349 kr

Tina

Tesked

77 kr

Tuva

Teskedar

599 kr

Tuva

Tesked

144 kr

Desserskedar

Carina

Dessertskedar

549 kr

Carina

Dessertsked

130 kr

Fjord

Dessertskedar

349 kr

Fjord

Dessertsked

96 kr

Julie

Dessertskedar

399 kr

Julie

Dessertsked

110 kr

Kristin

Dessertskedar

599 kr

Kristin

Dessertsked

144 kr

Lykke

Dessertskedar

549 kr

Lykke

Dessertsked

151 kr

Maria

Dessertskedar

349 kr

Maria

Dessertsked

77 kr

Mira

Dessertsked

60 kr

Nina

Dessertskedar

399 kr

Nina

Dessertsked

110 kr

Nora

Dessertskedar

599 kr

Nora

Dessertsked

144 kr

Ramona

Dessertskedar

549 kr

Ramona

Dessertsked

151 kr

Renessanse

Dessertskedar

349 kr

Renessanse

Dessertsked

96 kr
50%

Silje

Dessertskedar

274,50 kr
50%

Silje

Dessertsked

65 kr

Tina

Dessertskedar

349 kr

Tina

Dessertsked

77 kr

Tuva

Dessertskedar

599 kr

Tuva

Dessertsked

144 kr
30%

Sofie

Dessertsked

87,50 kr

Frida

Dessertsked

125 kr

Tårtgafflar

Carina

Tårtgafflar

549 kr

Carina

Tårtgaffel

130 kr

Fjord

Tårtgafflar

349 kr

Fjord

Tårtgaffel

96 kr

Julie

Tårtgafflar

399 kr

Julie

Tårtgaffel

110 kr

Kristin

Tårtgafflar

599 kr

Kristin

Tårtgaffel

144 kr

Lykke

Tårtgaffel

151 kr
50%

Maria

Tårtgafflar

174,50 kr

Maria

Tårtgaffel

77 kr

Mira

Tårtgaffel

60 kr

Nina

Tårtgafflar

399 kr

Nina

Tårtgaffel

110 kr

Nora

Tårtgafflar

599 kr

Nora

Tårtgaffel

144 kr

Ramona

Tårtgafflar

549 kr

Ramona

Tårtgaffel

151 kr

Renessanse

Tårtgafflar

349 kr

Renessanse

Tårtgaffel

82 kr
50%

Silje

Tårtgafflar

274,50 kr
50%

Silje

Tårtgaffel

65 kr
50%

Tina

Tårtgafflar

174,50 kr

Tina

Tårtgaffel

77 kr

Tuva

Tårtgafflar

599 kr

Tuva

Tårtgaffel

144 kr